Διαδικασίες

Διαδικασία Διενέργειας Διαγνωστικών Εξετάσεων

Παρακάτω επεξηγούνται τα βήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής (περιλαμβάνεται αρχείο pdf). Επιπλέον, Σε όλα τα ιδιόκτητα κέντρα της AFFIDEA πραγματοποιείται προασφαλιστικός έλεγχος της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Δείτε το αρχείο σε pdf: