Διαδικασίες

Διαδικασία Διενέργειας Διαγνωστικών Εξετάσεων

Παρακάτω επεξηγούνται τα βήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής (περιλαμβάνεται αρχείο pdf).

Δείτε το αρχείο σε pdf: