Υπηρεσίες

Κατ’οίκον Αιμοληψία

Η υπηρεσία παρέχεται στα διαγνωστικά κέντρα της Affidea.

Νομός Αττικής τηλεφωνήστε στο 2106770700.

Affidea Κοζάνης τηλεφωνήστε στο 2461049164.

Affidea Θεσσαλονίκης τηλεφωνήστε στο 2310861716.

Affidea Καβάλας τηλεφωνήστε στο 2510250283.

Affidea Σπάρτης τηλεφωνήστε στο 2731082935.

Affidea – Ιατρικό Χανίων τηλεφωνήστε στα 28210276662821053940.

Affidea – Ιατρικό Κρήτης τηλεφωνήστε στο 2810342500.