Δίκτυο

Δίκτυο Eξωτερικού

Η σελίδα συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων στο δίκτυο του εξωτερικού, το Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων του εξωτερικού και το Δίκτυο Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων και Υπηρεσιών Κύπρου (περιλαμβάνεται αρχείο pdf).

Δείτε το αρχείο σε pdf: