Διαδικασίες

Διαδικασία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Eurolife

Περιγραφή διαδικασίας για Κλινικές και Διαγνωστικές εξετάσεις

Κλινικές επισκέψεις:

  1. ο ασφαλισμένος επικοινωνεί με το συντονιστικό κέντρο προκειμένου να ενημερωθεί για τους συνεργάτες ιατρούς δικτύου
  2. ο ασφαλισμένος καλεί τον ιατρό που επιλέγει και κλείνει το ραντεβού
  3. κατά την προσέλευσή του στο ιατρείο οφείλει να γνωστοποιήσει στον ιατρό τον αριθμό συμβολαίου και να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας
  4. ο ιατρός επικοινωνεί με το συντονιστικό κέντρο για τον έλεγχο της ασφαλιστικής κάλυψης κι ενημερώνεται για το ποσό με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος στην επίσκεψη καθώς και για τον αντίστοιχο αριθμό κίνησης αυτής

 

Διαγνωστικές εξετάσεις:

  1. ο ασφαλισμένος επικοινωνεί με το συντονιστικό κέντρο προκειμένου να ενημερωθεί σε ποιο διαγνωστικό κέντρο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις που επιθυμεί (συνταγογραφημένο παραπεμπτικό ή ετήσιο checkup). Σε περίπτωση που γνωρίζει σε ποιο υποκατάστημα εκτελούνται, επικοινωνεί απευθείας προκειμένου να κλείσει ραντεβού εάν χρειάζεται ή να λάβει τις ανάλογες οδηγίες / προετοιμασία που τυχόν απαιτείται
  2. ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο διαγνωστικό κέντρο περίπου 15 λεπτά πριν το καθορισμένο ραντεβού προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της έγκρισης, προσκομίζοντας το παραπεμπτικό, την ταυτότητα και τον αριθμό συμβολαίου του
  3. το διαγνωστικό κέντρο οφείλει να προωθήσει το παραπεμπτικό που έχει παραλάβει από τον ασφαλισμένο ή το αίτημα για το ετήσιο checkupστο εγκριτικό τμήμα προκειμένου να λάβει την ενημέρωση της κάλυψης ή μη των εξετάσεων καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου όπου υπάρχει